Нууц үгээ мартсан уу?

Байгууллагын админд зориулсан заавар татах.

Бүх харьяа байгууллагууд Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчаас нэвтрэх эрхийг авна. Байгууллагын жагсаалт татах.